Arbeidsmediation

Mediation is een vertrouwelijke, en vrijwillige vorm van conflictoplossing, middels een mediationovereenkomst, waarbij werkgever en werknemer, onder begeleiding van een onafhankelijke mediator, het (arbeids)conflict oplost. Dit betekent dat beide partijen en ook de mediator aan derden geen mededelingen mogen doen wat er tijdens de mediationgesprekken besloten is.

Door deze geheimhouding kunnen beide partijen open met elkaar praten zonder het risico te lopen dat de andere partij de inhoud van de gesprekken met derden bespreekt of hierover mededelingen doet. Mediation bestaat vaak uit één of een aantal gesprekken waarin partijen samen tot de kern van het geschil proberen door te dringen en oplossingen. De voordelen van mediation in vergelijking met een gerechtelijke procedure zijn de snelheid, kosten, inspraak en informeel van aard.