Over ons

Mijn naam is Jean Lemmens en ben van nature scherpzinnig en in staat om in iedere zaak, hoe complex ook, snel tot de kern te komen. Ik heb hart voor de zaak en oog voor de belangen die achter iedere zaak schuil gaan. Dit uit zich in de bevlogenheid waarmee ik te werk ga, met het doel in iedere zaak een optimaal resultaat te bereiken.

Vanuit mijn kantoor bied ik u dan ook, met mijn samenwerkende juristen en advocaten, als ondernemer en particulier hoogwaardig/specialistisch maatwerk in ontslag- en arbeidsrechtelijke zaken, waaronder:

  • het opstellen en beoordelen van en het adviseren over arbeidsrechtelijk relevante documenten, zoals arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaardenhandboeken, CAO’s, ziekteverzuimreglementen, beëindigingsovereenkomsten en sociaal plannen;
  • onderhandelen en adviseren over ontslag;
  • voeren van ontslagprocedures;
  • onderhandelen en adviseren over andere kwesties, waarbij een geschil bestaat tussen een werkgever en een werknemer, en het opstellen en beoordelen van een vaststellingsovereenkomst als de werkgever en de werknemer erin slagen overeenstemming te bereiken over een dergelijk geschil.

We streven naar een oplossing van het geschil met ruimte voor uw inbreng. De cliënt staat immers centraal, niet enkel het dossier. Daarnaast hanteer ik een persoonlijke, no-nonsense aanpak, waarin mijn adviezen eerlijk, helder, betaalbaar en deskundig zijn.