• Bel de ontslaglijn +31 (0)43 720 09 20
 • info@ontslag-center.nl
juli 17, 2020

Kinderen aan het werk: wat mag wel en wat mag niet?

by admin in Uncategorized

Kinderen aan het werk: wat mag wel en wat mag niet?

Kinderen aan het werk: wat mag wel?

12 jaar

Kinderen tot en met twaalf mogen in principe niet werken. Daarop zijn twee uitzonderingen:

 • Kinderen mogen wel meewerken aan een uitvoering of een reclamespotje. Hiervoor moet toestemming worden gevraagd aan de Inspectie SZW.
 • Bureau Halt kan een taakstraf opleggen aan twaalfjarigen. Deze werkstraf bestaat uit licht, niet-industrieel werk en moet altijd worden uitgevoerd onder toezicht van volwassenen. Een werkstraf mag op schooldagen niet meer dan twee uur per dag duren. Op een niet-schooldag of tijdens de vakantie mag een twaalfjarige maximaal zeven uur per dag besteden aan een werkstraf.

13 en 14 jaar

Hoe lang?

Op schooldagen mogen kinderen van dertien en veertien jaar alleen klusjes doen en dit niet langer dan twee uur per dag. Op een niet-schooldag is dat zeven uur per dag. Licht en niet-industrieel werk mogen zij alleen doen op niet-schooldagen en dan hooguit zeven uur per dag en 35 uur per week. Kinderen mogen niet meer dan vier weken per jaar werken. Op zondag werken is niet toegestaan en zij mogen ook in de vakantie maximaal vijf dagen per week werken. De gewerkte uren moeten plaatsvinden tussen zeven uur ’s ochtends en zeven uur ’s avonds.

Kinderen van dertien of veertien jaar mogen al een beetje meer. Ook voor deze leeftijdsgroep geldt echter dat ze alleen licht, niet-industrieel werk mogen doen. Bijvoorbeeld

 • klusjes zoals oppassen bij familie of kennissen of auto’s wassen;
 • lichte werkzaamheden in een winkel, zoals helpen bij het vakken vullen of inpakken;
 • in de landbouw helpen bij lichte oogstwerkzaamheden, het voeren van kleine dieren of groenten en fruit plukken. Groenten en fruit plukken is verboden als er pas met bestrijdingsmiddelen is gespoten;
 • onder strikte voorwaarden aan de lopende band werken. De werkgever moet daarbij nadelige lichamelijke en geestelijke belasting voorkomen en een veilige werkomgeving garanderen;
 • helpen bij het verspreiden van folders en huis-aan-huisbladen. Zelfstandig kranten bezorgen mag nog niet.

15 jaar

Kinderen van vijftien jaar mogen daarnaast:

Hoe lang?

Vijftienjarigen mogen in een schoolweek maximaal twee uur per dag en twaalf uur per week werken. Heeft de jongere vakantie of is hij (gedeeltelijk) vrijgesteld van de leerplicht, dan mag hij acht uur per dag en veertig uur per week werken.

 • avondkranten en reclamedrukwerk bezorgen. Voor het bezorgen van ochtendkranten gelden extra regels;
 • (hulp)werkzaamheden in de horeca uitvoeren, zoals helpen bij de bediening in een kantine of restaurant. Als er alcohol wordt geschonken, mag een vijftienjarige daar niet werken.

16 en 17 jaar

Hoe lang?

Zestien- en zeventienjarigen mogen maximaal veertig uur per week werken. De tijd die ze op school doorbrengen, telt ook mee als arbeidstijd. Wie jonger is dan achttien mag niet ’s nachts werken, oproepdiensten doen of overwerken. Ook hebben jongeren recht op extra rusttijden.

Jongeren van zestien en zeventien mogen bijna alle soorten werk doen. Bíjna alle soorten, want werken in een lawaaiige omgeving of met giftige stoffen mogen ze niet. Toch is gevaarlijk werk wel toegestaan, zolang je als werkgever maar zorgt voor deskundig toezicht. Zestien- en zeventienjarigen mogen onder andere:

 • werken in een omgeving waar gevaar voor instorting bestaat;
 • werken aan of in de buurt van hoogspanningsleidingen;
 • werken met stoffen die kunnen ontploffen, irriterend of bijtend zijn;
 • werken met stoffen waarvan op de verpakking staat dat de stof schadelijk is, met de toevoeging ‘onherstelbare effecten niet uitgesloten’;
 • werken met persgassen, onder druk vloeibaar gemaakte gassen en opgeloste gassen;
 • werken aan of met kuipen, bassins, leidingen of reservoirs met één of meer van deze gassen;
 • werken met artikelen die kunnen ontploffen, zoals vuurwerk;
 • het besturen van een trekker en het aan- of afkoppelen van aanhangwagens of werktuigen. Om op de openbare weg te mogen rijden, moeten zestien- en zeventienjarigen beschikken over een trekkerrijbewijs;
 • werken met wilde dieren, giftige dieren of andere dieren die gevaar opleveren;
 • dieren slachten in een slachthuis;
 • eentonig werk doen, waarvoor de werknemer per stuk krijgt betaald;
 • aan een machine of lopende band staan waarbij de werknemer niet zelf zijn werktempo kan bepalen.

En wat mag pertinent niet?

Kinderen die jonger zijn dan zestien mogen niet:

 • werken in een fabriek;
 • werken met of in de omgeving van machines;
 • werken met gevaarlijke en/of giftige stoffen;
 • dingen tillen die zwaarder zijn dan tien kilo;
 • dingen duwen of trekken van meer dan twintig kilo;
 • achter de kassa werken;
 • vrachtwagens laden of lossen;
 • werken in de horeca als daar alcohol wordt geserveerd.